JOKA дел од Ајверијада 2013 – JOKA
Учество на Меѓународниот саем за земјоделство – Нови Сад, Србија
25/05/2013
ЈОКА дел од „Празијада 2013“
10/11/2013