Учество на Меѓународниот саем за земјоделство – Нови Сад, Србија 2017 – JOKA

Учество на Меѓународниот саем за земјоделство – Нови Сад, Србија 2017