Pjesmarrje në panairin ndërkombëtar për bujqësi – Novi Sad, Sërbi 2017 – JOKA

Pjesmarrje në panairin ndërkombëtar për bujqësi – Novi Sad, Sërbi 2017