Учество на Меѓународниот саем за земјоделство – Нови Сад, Србија – JOKA

Учество на Меѓународниот саем за земјоделство – Нови Сад, Србија

Посета од ЈОУДГ „Детска радост“ – Клон 3
01/12/2012
JOKA дел од Ајверијада 2013
20/10/2013