QUMËSHTORE ЈОКА

     Zona industriale Veri, Strumicë
     +389 34 346-101 • +389 34 344-101
    joka@joka.com.mk


    E hënë – E premte : 07:00 - 16:00