Një produkt i ri në gamën Joka – qumësht i përhershëm cilësor – JOKA

Një produkt i ri në gamën Joka – qumësht i përhershëm cilësor

Çmimi nderi për Qumështorin Joka nga Komuna e Strumicës
14/12/2023