Вести – Страница 4 – JOKA
04/03/2012

Политика за квалитет

Млекара Јока се определува, во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ, која е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели за квалитет, а чии […]
01/03/2010

Филип Рикер во работна посета

Американскиот амбасадор, Филип Рикер во работна посета на млекара Јока, како дел од посетата на фирми кои соработуваат со американски невладини организации.