Јока освои диплома за успешно партнерство

Јока morri diplomë për partneritet të suksesshëm

Studentët i zgjedhin markat e tyre
14/05/2017