Јока освои диплома за успешно партнерство

Јока morri diplomë për partneritet të suksesshëm